Dankjewel voor jullie stemmen!

De Rabo Club Support heeft ook dit jaar weer voor een mooi extra centje gezorgd. We hebben als vereniging 51 stemmen gekregen. Dat levert ons een mooi bedrag op van €372,98. Met dit bedrag willen we meer samenwerken met onze partners en daardoor een nieuwe impuls geven aan onze jeugdactiviteiten